tisdag 11 oktober 2016***

Du är inte längre här
Du valde att gå vidare
före oss andra
Du valde att ge oss
näring från en annan plats
Du valde

och tvingar mig
in i en ogästvänlig passage
för att komma till gläntan
där solen går upp igen

Visar mig
värdet av 
att finnas kvar

***


***

Hösten lägger sig sakta
Verkligheten har ånyo förändrats 
Vrider sig som löven 
förlorar sig i vinden
och landar nära
så nära den varma famnen
blir ett med vårt ursprung
och får vilan

Vissheten
att energin fylls åter
och kraften till att bli till
alltid är närvarande

Människan,
som ett löv
djupt rotad
och vilt flygande

Vet ej när
men att
allt kommer 
och går

***