onsdag 23 april 2014Tankar vid ett fikabord ...

Vissa dagar vill jag bara tillbaka .. men det går inte .. redan transformerad ..  likt ormen redan ömsat skinn ... vissa dagar undrar jag hur jag skall gå vidare .. hur jag skall få plats i detta nya skinn ... hur jag skall åma mig .. och kråma mig .. med detta nya .. så osäker .. hur jag skall te mig .. ormen påminner mig att sakta smaka på tilliten till skiftningarna på livets färd .. en orm har många skinn .. som behöver bort .. och förnyas .. det är verkligheten .. vare sig jag vill det eller inte .. och när jag tänker så .. kommer ur mitt hjärta .. en värme ... en nyfikenhet .. låt den komma .. Låt den komma .. all kärlek finns i nuet ..

***

torsdag 17 april 2014


Min första Dahlia är på väg 

Från frö till grodd .. 
Att växa .. 
utan att veta hur världen ser ut på andra sidan .. 
Det är mod
Det är livet

***
Jag vilar i din hand
Jag ger mig hän
på väg 
genom och till 
total hängivelse

Jag berikar
mig genom dig

***