torsdag 10 februari 2011


I do, 
Jag förlåter mig själv
Dag tre och fyra vidrör jag mina vildvener. Berör de vackra och kraftfulla orden
Jag förlåter mig själv. Som om det är det viktigaste, som om det är det kärleksfullaste, som om det är det som jag egentligen kan vila på .. älskas av .. längtas efter. Då fylls själen på nytt och en ny dag gryr ..

i vimlet av meningar och ord
i bara farten av vad som kallas det årliga livets gångbana
Nu mellan raderna
vidrörs jag 

mina vildvener ..

(skrattar,  vilket underbart ord .. vildvener .. )

Älskas jag

1 kommentar: