fredag 17 januari 2014


Tack för att jag lever just här 
så jag kan se det jag ser
känna det jag känner
höra det jag hör
och vara den jag är
Naturen är det enda naturliga
låt oss skapa ett liv
tillsammans

***


Tack träd
tack skog
tack jord
för lyckan
att finnas till
i all enkelhet
I enkelheten, där vi skapar magi
och bygger för generationer
Naturen är mitt hem

***


Jag går stigen fram 
och hör nynnandet
av barnet bakom mig
Tryggheten växer
i mig
som en flod av tillit 
till att livet 
har sin gång
Var inte rädd.

***


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar