fredag 5 oktober 2012


I vänners närvaro
 så stärkande och själsgivande


Då allt är energi
Finns det egentligen 
inget hinder att sprida
öppenhet, värme, tillit
och närvaro

och det är ändå det
som skrämmer oss mest
Men när vi äntligen sätter våra själar fria
och erkänner våra känslor
ger vi även gåvan
till andra

Kärleksvärme i livet

***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar