lördag 3 november 2012


Vi vandrar på kärlekens skare och mjukmossa
Viktiga är våra steg
Varande det allra bästa
av ditt du
Varandes dig själv
i all din glans
Jag är en av jordens blommor
Jag är en del av jordens skönhet
Jag är därmed ingen
Jag är allt
Mig leder hjärtat alltid hem
Vem är jag?
En av folket av alla färger
Jag är den ingen kan döma
Jag är förändringen
Jag är Andens vilja
Jag är och tillåter mig att vara
tills jag dör

Vi kan finna det stora genom att bara vara stilla
Älska varandra 

<3 p="p">

1 kommentar: