måndag 27 juni 2011
Vadar i sköngrönskan
ser inte längre än nuet
närmaste vackerstrå
försvinnandet in i livet
äger jag rätten till
Nu
Jag öppnar min själ till bön
Låt livet
trollbinda mig så att jag går
så långt
här, dit där det är vackert
här, där glädjesfrodighet ryms
här, dit där jag hittar vad livet erbjuder
en milslångsekund från där jag var förut
men en hel livslängd mätt i det som inte syns
Fylls av glädje
öppnas nu
porten till evigheten

MyInga kommentarer:

Skicka en kommentar