onsdag 22 december 2010


Hur skulle mina val 
se ut 
om jag utgick 
helt från hjärtats pulserande rytm
och lugnt konstaterande
ja eller nej främjande

att ge bort
 nästföljande 
dömande
 begränsande
tankedifusitet
för
livets
väsentlighet

medvetenhet i hjärtat

pulserande
närvarande
ibland skrämmande
men varje stund livsfrämjande
livspulsaktivitet

Hur skulle mitt livs kärna se ut?
Om jag utgick ifrån den,
och inte sållade allt
genom lager av nötta mönster
och kanvetbästmentalitet
eller förlitenförattknystaettdyftatletitet?
Säg mig hur skulle vår värld se ut,
om bara du och jag utgick
ifrån vårt varande
istället för vår skuld till världen
och vår skam för vår stamtillhörighet
eller för den skull
vår övertro för vår hjärnkapacitet?

Med andra ord,
Hur skulle vår dag se ut,
om vi utgick ifrån att ja är ja
och nej är nej
och inget fanns emellan 
 bara ren kär vardagskärlek?

Från hjärtat min vän,
från hjärtat .. 

Av My

3 kommentarer: